ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε:
• χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, αποτύπωση, μετάφραση
• πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (downloading), τροποποίηση
και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδεια του ιδιοκτήτη.


Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης αυτού, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.